PindaanPAHANG

ENAKMEN 7 TAHUN 1989
ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG (PINDAAN) (NO. 2) 1989


Tarikh Persetujuan DiRaja :2 Oktober 1989
Tarikh disiarkan dalam Warta :26 Oktober 1989
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 160.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 210.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 224.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 227.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 230.
Seksyen 8. Pindaan seksyen 236.
Seksyen 9. Pindaan seksyen 237.
Seksyen 10. Pindaan seksyen 238.
Seksyen 11. Pindaan seksyen 246.
Seksyen 12. Pindaan-pindaan am.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.