Pindaan
PAHANG

ENAKMEN 7 TAHUN 1987
ENAKMEN PENTADBIRAN UGAMA ISLAM DAN ADAT RESAM MELAYU PAHANG (PINDAAN) 1987


Tarikh Persetujuan DiRaja :29 Disember 1987
Tarikh disiarkan dalam Warta :4 Februari 1988
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1988
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan bagi seksyen 43.
Seksyen 3. Pindaan bagi seksyen 135.
Seksyen 4. Pindaan bagi seksyen 136.
Seksyen 5. Pindaan bagi seksyen 137.
Seksyen 6. Pindaan bagi seksyen 139.
Seksyen 7. Pindaan bagi seksyen 144.
Seksyen 8. Pindaan bagi seksyen 145.
Seksyen 9. Pindaan bagi seksyen 146.
Seksyen 10. Pindaan bagi seksyen 147.
Seksyen 11. Pindaan bagi seksyen 149.
Seksyen 12. Pindaan bagi seksyen 150.
Seksyen 13. Pindaan bagi seksyen 156.
Seksyen 14. Pindaan bagi seksyen 157.
Seksyen 15. Pindaan bagi seksyen 158.
Seksyen 16. Pindaan bagi seksyen 159.
Seksyen 17. Pindaan bagi seksyen 160.
Seksyen 18. Pindaan bagi seksyen 161.
Seksyen 19. Pindaan bagi seksyen 162.
Seksyen 20. Pindaan bagi seksyen 163.
Seksyen 21. Pindaan bagi seksyen 164.
Seksyen 22. Pindaan bagi seksyen 165.
Seksyen 23. Pindaan bagi seksyen 166.
Seksyen 24. Pindaan bagi seksyen 167.
Seksyen 25. Pindaan bagi seksyen 168.
Seksyen 26. Pindaan bagi seksyen 169.
Seksyen 27. Pindaan bagi seksyen 170.
Seksyen 28. Pindaan bagi seksyen 171.
Seksyen 29. Pindaan bagi seksyen 172.
Seksyen 30. Pindaan bagi seksyen 173.
Seksyen 31. Pindaan bagi seksyen 175.
Seksyen 32. Pindaan bagi seksyen 176.
Seksyen 33. Pindaan bagi seksyen 177.
Seksyen 34. Pindaan bagi seksyen 178.
Seksyen 35. Pindaan bagi seksyen 179.
Seksyen 36. Pindaan bagi seksyen 180.
Seksyen 37. Pindaan bagi seksyen 181.
Seksyen 38. Pindaan bagi seksyen 182.
Seksyen 39. Pindaan bagi seksyen 183.
Seksyen 40. Pindaan bagi seksyen 184.
Seksyen 41. Pindaan bagi seksyen 185.
Seksyen 42. Pindaan bagi seksyen 187.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.