Pindaan
KELANTAN

ENAKMEN 10 TAHUN 1998
ENAKMEN PENTADBIRAN MAHKAMAH SYARIAH (PINDAAN) (NO.2) 1998.


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 November 1998
Tarikh disiarkan dalam Warta :17 Disember 1998
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Februari 2000 [Kn. P.U. 1/2000]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 18.
Seksyen 4. Penggantian seksyen 19.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 20.
Seksyen 6. Penggantian seksyen 22.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.