PindaanKELANTAN

ENAKMEN 6 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PINDAAN) 1984


Tarikh Persetujuan DiRaja :17 Disember 1984
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Januari 1985
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1985 [Kn. P.U. 2/87]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Penggantian perkataan "Sijil" dengan perkataan "Perakuan".
Seksyen 3. Pindaan seksyen 15.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 18.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 19.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 24.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 32.
Seksyen 8. Pindaan seksyen 39.
Seksyen 9. Pindaan jadual pertama.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.