PindaanPULAU PINANG

ENAKMEN 4 TAHUN 2000
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG (PINDAAN) 2000


Tarikh Persetujuan DiRaja :26 Disember 2000
Tarikh disiarkan dalam Warta :31 Disember 2000
Tarikh mula berkuatkuasa :31 Disember 2000
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah.

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2.
Seksyen 3. Seksyen baru 25A hingga 25M.
Seksyen 4. Seksyen baru 31A.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 39.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 63.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 71.
Seksyen 8. Pindaan seksyen 73.
Seksyen 9. Pindaan seksyen 93.
Seksyen 10. Pindaan seksyen 107.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.