PindaanPAHANG

ENAKMEN 1 TAHUN 1999
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (PINDAAN) 1999


Tarikh Persetujuan DiRaja :18 Jun 1999
Tarikh disiarkan dalam Warta :1 Julai 1999
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Julai 1999
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 12.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 23.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.