PindaanKELANTAN

ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN KELUARGA ISLAM (PINDAAN) 1987


Tarikh Persetujuan DiRaja :8 April 1987
Tarikh disiarkan dalam Warta :21 Mei 1987
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Januari 1984
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 117.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.