PindaanKELANTAN

ENAKMEN A8
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN UGAMA BUKAN ISLAM (PINDAAN) 2007


Tarikh Persetujuan DiRaja :5 Julai 2007
Tarikh disiarkan dalam Warta :19 Julai 2007
Tarikh mula berkuatkuasa :19 Julai 2007
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 4.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 5.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 6.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 7.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 8.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 9.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.