ENAKMEN 2 TAHUN 2000
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KE-10) TAHUN 2000Seksyen 2. Pindaan seksyen 35 Enakmen No. 9/1962.

Seksyen 35 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam 1962 ( yang selepas ini disebut sebagai "Enakmen ibu") adalah dipinda seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.