ENAKMEN 2 TAHUN 2000
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KE-10) TAHUN 2000Tajuk panjang & mukadimah.

(MOHOR KERAJAAN)
BETA SETUJU


HAJI ABDUL HALIM,
Sultan Negeri Kedah Darulaman

21 Jamadilakhir 1421.
20 September 2000.

Suatu Enakmen untuk meminda Enakmen Pentadbiran Agama Islam No. 9 Tahun 1962.

[ ]

MAKA DIPERBUAT UNDANG-UNDANG INI oleh Majlis Undangan Negeri Kedah Darul Aman seperti berikut:Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.