ENAKMEN 2 TAHUN 2000
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PINDAAN KE-10) TAHUN 2000Seksyen 3. Pindaan Umum.

Mana-mana perkataan "Pengerusi Jawatankuasa Fatwa" yang terdapat dalam Enakmen ibu adalah dipinda dan menggantikannya dengan perkataan "Mufti".Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.