ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN IV - AMSeksyen 130. Rujukan kepada Undang-Undang Islam.

(1) Mana-mana peruntukan atau pentafsiran mana-mana peruntukan dalam Ordinan ini yang tak konsisten dengan Undang-Undang Islam hendaklah, setakat ketakkonsistenan itu, terbatal.

(2) Jika terdapat lakuna atau sekiranya ada apa-apa perkara yang tidak diperuntukkan dengan nyatanya oleh Ordinan ini, maka Mahkamah hendaklah merujuk kepada Undang-Undang Islam.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.