ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN IV - AMSeksyen 131. Pemansuhan.

Ordinan Keterangan Syariah, 1991 [Ord. No. 9/1991] adalah dengan ini dimansuhkan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.