ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHANSeksyen 109. Melesapkan isteri.


(1) Seseorang suami yang dengan sengaja mengambil, mengguna atau melesapkan harta isterinya tanpa kebenaran isterinya adalah bersalah atau suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak lebih daripada satu ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-duanya sekali.

(2) Mahkamah bolehlah memerintahkan supaya dibayar pampasan bagi harta yang disalahgunakan atau dilesapkan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.