ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 1 - BEBAN PEMBUKTIANSeksyen 77. Beban membuktikan bahawa kes orang tertuduh termasuk dalam kecualian.

Apabila seseorang dituduh atas apa-apa kesalahan, maka beban membuktikan kewujudan hal keadaan yang menjadikan kes itu termasuk dalam mana-mana kecualian am yang diperuntukkan dalam Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah, 2001 [Bab 46] terletak padanya, dan Mahkamah hendaklah menganggapkan hal keadaan tersebut itu sebagai tidak ada.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.