ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983


Tajuk Panjang & Mukadimah
SAYA BERSETUJU,(MOHOR KERAJAAN)

ISMAIL PETRA,
Sultan Kelantan

28hb. November 1983

Suatu Enakmen bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai Prosedur Jenayah Syariah.

ADALAH DENGAN INI DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Badan Perundangan Negeri Kelantan seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.