ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 39. Pengenaan surcaj.

(1) Seseorang yang sedang atau pernah bekerja dengan Majlis boleh disurcaj jika ternyata kepada Majlis bahawa orang itu-

(2) Dalam seksyen ini, "pegawai perakaunan" termasuklah seseorang pegawai yang dipertanggungkan dengan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.