ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 3 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 95. Soalan memimpin.

Apa-apa soalan yang menyarankan jawapan yang hendak atau jangka akan mendapati oleh orang yang mengemukakannya atau apa-apa soalan yang menyarankan fakta yang dipertikaikan yang tentangnya saksi itu dikehendaki memberikan keterangan adalah disebut soalan memimpin.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.