ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 1 - BEBAN PEMBUKTIANSeksyen 76. Beban membuktikan fakta yang perlu dibuktikan untuk menjadikan keterangan boleh diterima.

Beban membuktikan sesuatu fakta yang perlu dibuktikan untuk membolehkan mana-mana orang memberikan keterangan mengenai apa-apa fakta lain, terletak pada orang yang berhasrat memberikan keterangan itu.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.