ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 3 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 102. Soalan tidak boleh ditanya tanpa alasan yang munasabah.

Tiadalah apa-apa soalan seperti yang disebut dalam seksyen 101 patut ditanya melainkan jika orang yang bertanya itu mempunyai alasan yang munasabah bagi memikirkan bahawa tohmahan yang dibayangkan oleh soalan itu betul-betul berasas.

MISALAN

Copyright © PNMB-LawNet. All rights reserved.