ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Dokumen AwamSeksyen 58. Dokumen persendirian.

Segala dokumen selain dokumen yang disebut dalam seksyen 57 ialah dokumen persendirian.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.