ENAKMEN 1 TAHUN 1988
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM KEPADA ORANG ISLAM 1988


JADUAL
JADUAL

(Seksyen 9)

BAHAGIAN I

PERKATAAN-PERKATAAN YANG TIDAK BOLEH DIKAITKAN
DENGAN AGAMA BUKAN ISLAM

Allah
Rasul
Hauliak
Firman Allah
Iman
Karamah
Ulama
Dakwah
Shahadah
Hadith
Salat
Masjid
Ibadah
Khalifah
Baitullah
Kaabah
Wali
Kadi
Fatwa
llahi
Imam
Wahyu
Nabi
Mubaligh
Sheikh
Syariah
Akhirat
Qiblat
Azan
Haji
AI-Quran
Mufti
AI-Sunnah
KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM KEPADA ORANG ISLAM

BAHAGIAN II

PERBAHASAAN-PERBAHASAAN YANG TIDAK BOLEH
DIGUNAKAN OLEH ORANG BUKAN ISLAM UNTUK
DIKAITKAN DENGAN AGAMA BUKAN ISLAM

1. Subhanallah11. Assalamualaikum
2. Alhamdulillah12. Wallahi
3. Lailahaillallah13. Wabillahi
4. Walillahilhamd14. Watallahi
5. Allahu Akbar15. Auzubillah
6. lnsyaallah
7. Astaghfirullahal Azim
8. Tabaraka Allah
9. Masyaallah
10. Lahaula Walaquata Ilabillahil Azim
Diluluskan dalam Mesyuarat Dewan Undangan Negeri yang telah bersidang pada 12hb. April, 1988.LATIPAH BINT! SELAMAT,
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Melaka

[JKMM.S. 352/20/2; PUN (M) 351/16/9]
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.