ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 1 - FAKTA YANG TIDAK PERLU DIBUKTIKANSeksyen 43. Fakta yang diberi pengiktirafan kehakiman tidak perlu dibuktikan.

Tiada fakta yang mengenainya Mahkamah akan memberikan pengiktirafan kehakiman perlu dibuktikan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.