ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 1 - BEBAN PEMBUKTIANSeksyen 75. Beban pembuktian tentang fakta tertentu.

Beban pembuktian tentang apa-apa fakta tertentu terletak pada orang yang berkehendakkan Mahkamah mempercayai tentang kewujudan fakta itu.

MISALAN

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.