ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan Tentang DokumenSeksyen 66. Anggapan tentang undang-undang dan laporan keputusan.

Mahkamah hendaklah menganggap ketulenan tiap-tiap buku yang berupa-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.