ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989


JADUAL
(Seksyen 9)

BAHAGIAN I

PERKATAAN-PERKATAAN YANG TIDAK BOLEH DIKAITKAN DENGAN AGAMA BUKAN ISLAM

AllahIlahiRasulFatwa

Firman AllahWahyuImanKutbah

UlamaMubalighDakwahNabi

HadithSyariahInjilTabligh

IbadatQiblatSolat

KaabahHajKhalifah

KadiMuftiWali


BAHAGIAN II

PERBAHASAN-PERBAHASAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG BUKAN ISLAM


Subhanallah

Alhamdulillah

Lailahaillallah

Walillahilhamd

Allahu Akbar

Insyaallah

Astagfirullahal Azim

Tabaraka Allah

Masyaallah

Lahaula Walaquata Illabillahilaliyil Azim

Diluluskan oleh Dewan Negeri Pahang pada 13hb Mac 1989.
[PUN. Phg. (S) 491.]

AB. KHALID BIN MAT
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Pahang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.