ENAKMEN 9 TAHUN 1983
ENAKMEN ACARA JENAYAH SYARIAH 1983

BAHAGIAN IV - PROSIDING DALAM PENDUAAN
BAB XI - PERUNTUKAN-PERUNTUKAN AM DENGAN PENYIASATAN DAN PEMBICARAANSeksyen 114. Hari minggu atau hari kelepasan am.


Mana-mana pembicaraan dalam mana-mana Mahkamah Jenayah tidaklah menjadi tidak sah dengan sebab ianya dijalankan pada hari kelepasan minggu atau hari kelepasan am.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.