ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN III - PERKAHWINAN DAN PENDAFTARANSeksyen 12. Maskahwin dan pemberian.


(1) Maskahwin bolehlah dibayar oleh suami atau wakilnya kepada isteri atau wakilnya di hadapan orang yang mengakadnikahkan perkahwinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.

(2) Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.