ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VII - KESALAHAN-KESALAHANSeksyen 104. Tidak bermuasyarah.


Jika seseorang suami telah tidak lagi bermuasyarah dengan isterinya mengikut cara yang dikehendaki oleh Hukum Syarak dan telah demikian dan dia, sengaja gagal atau cuai, untuk mematuhi perintah itu, maka dia adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak lebih daripada tiga ratus ringgit atau penjara selama tempoh tidak lebih daripada tiga bulan atau kedua-duanya sekali.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.