ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 12. Penyiaran pelantikan dan pembatalan dalam Warta.

Semua pelantikan dan pembatalan pelantikan di bawah seksyen 8, 10 dan 11 hendaklah disiarkan dalam Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.