ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 3 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Dokumen AwamSeksyen 61. Pembuktian dokumen rasmi tertentu.

Dokumen awam yang berikut bolehlah dibuktikan seperti berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.