ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN II - PEMBUKTIAN
BAB 2 - KETERANGAN LISANSeksyen 46. Pembuktian fakta dengan keterangan lisan.

Segala fakta, kecuali kandungan dokumen, boleh dibuktikan dengan keterangan lisan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.