ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VI - HADHANAH ATAU PENJAGAAN KANAK-KANAKSeksyen 83. Pemecatan penjaga.


Mahkamah boleh pada bila-bila masa memecat seseorang daripada menjadi penjaga, sama ada seorang ibubapa atau orang lain dan sama ada ianya adalah penjaga bagi diri atau harta kanak-kanak, dan boleh dari masa ke semasa melantik seorang lain menjadi penjaga untuk menggantikannya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.