ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXII - WANG DAN HARTA DI DALAM MAHKAMAHSeksyen 219. Kos perkhidmatan.

Tiada kos perkhidmatan boleh dikenakan ke atas apa-apa dana yang di simpan di dalam Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.