ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGlAN IX - PEMBAYARAN KE DALAM DAN DARIPADA MAHKAMAHSeksyen 75. Perintah bagi pembayaran daripada Mahkamah.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen 73 dan 74, wang yang dibayar ke dalam Mahkamah tidak boleh dibayar daripada Mahkamah tanpa perintah Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.