ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 11. Pembatalan pelantikan.

Duli Yang Maha Mulia Sultan, atas nasihat Menteri Besar, boleh membatalkan pelantikan mana-mana anggota Majlis jika-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.