ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN VIII - AMSeksyen 121. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah.


Apabila seseorang lelaki mengaku seorang lain, sama ada dengan nyata atau dengan cara yang difahamkan, sebagai anaknya yang sah, lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu dalam hal keadaan yang berikut-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.