ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN TESTIMONI SAKSISeksyen 123. Pemeriksaan terbuka.

(1) Hakim boleh memerintahkan, supaya seseorang saksi diperiksa di dalam Mahkamah terbuka walaupun saksi itu telah tertakluk kepada pemeriksaan rahsia dan didapati 'adil oleh pemeriksa rahsia itu.

(2) Sesuatu pemeriksaan terbuka akan seseorang saksi hendaklah dijalankan oleh pemeriksa rahsia itu di dalam Mahkamah terbuka di hadapan Hakim dengan kehadiran pihak-pihak kepada prosiding itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.