ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 3 - PEMERIKSAAN SAKSISeksyen 94. Saksi-saksi berkenaan dengan watak.

Saksi-saksi berkenaan dengan watak boleh diperiksa balas dan diperiksa semula.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.