ORDINAN 47 TAHUN 2001
ORDINAN KETERANGAN SYARIAH, 2001

BAHAGIAN III - PENGEMUKAAN DAN KESAN KETERANGAN
BAB 4 - PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN TESTIMONI SAKSISeksyen 121. Pemeriksaan rahsia.

(1) Suatu pemeriksaan rahsia hendaklah dijalankan melalui suatu surat rahsia yang dalamnya ditulis oleh Hakim nama defendan atau tertuduh dan perkara tuntutan atau pertuduhan itu, mengikut mana-mana yang berkenaan, nama saksi, pengenalan dirinya, kerjanya dan tempat tinggalnya.

(2) Surat rahsia itu hendaklah dimasukkan ke dalam sampul termeterai dan diserahkan oleh Mahkamah kepada orang yang dilantik sebagai pemeriksa rahsia itu.

(3) Apabila diterima sampul surat rahsia itu dan selepas dibaca kandungannya, pemeriksa rahsia itu hendaklah menulis di bawah nama saksi yang dinyatakan dalam surat rahsia itu perkataan "'adil" atau perkataan "tidak 'adil" (jurh), mengikut penilaiannya, dan hendaklah dengan serta-merta mengembalikan surat rahsia itu kepada Hakim.

(4) Jika surat rahsia itu dikembalikan kepada Hakim dengan perkataan "tidak 'adil" atau "Wallahu a'alam" atau apa-apa perkataan lain yang bermaksud sedemikian tertulis padanya, atau jika tiada apa-apa ditulis padanya, Hakim tidak boleh menerima keterangan saksi itu dan boleh meminta seorang saksi lain dikemukakan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.