ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN V - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAINSeksyen 49. Pentaksiran nafkah.


Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengesahkan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu dengan mengikut Hukum Syarak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.