ENAKMEN 1 TAHUN 1980
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA BUKAN ISLAM 1980


JADUAL
(Seksyen 9)

BAHAGIAN I

PERKATAAN-PERKATAAN YANG TIDAK BOLEH DIKAITKAN DENGAN AGAMA BUKAN ISLAM

AllahIlahiRasulFatwa
Firman AllahWahyuIman
UlamaMubalighDakwah
HadithSyariahInjil
IbadahQiblatSolat
KaabahHajKhalifah
KadiMuftiWali
BAHAGIAN II

PERBAHASAN-PERBAHASAN YANG TIDAK BOLEH DIGUNAKAN OLEH ORANG BUKAN ISLAM

1. Subhanallah.
2. Alhamdulillah.
3. Lailahaillallah.
4. Walillahilhamd.
5. Allahu Akbar.
6.Insyaallah.
7. Astaghfirullahal Azim
8. Tabaraka Allah.
9. Masyaallah.
10. Lahaula Walaquata Illabillahilaliyil Azim
Diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri pada hari ini 11 haribulan Jun, 1980.
[SUK. TR. (S) 307; PUN. TR. 15 / 73.]
SAAD BIN BOTO',
Setiausaha Dewan Undangan Negeri,
Trengganu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.