ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)


Tajuk panjang & mukadimah
BETA BERSETUJU,


(MOHOR NEGERI)
SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
Sultan Terengganu

21-10-2001


Suatu Enakmen bagi mengadakan peruntukan baru tentang pentadbiran Agama Islam; penubuhan dan fungsi Majlis Agama Islam dan Adat Melayu; dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

[ ]

MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Kuasa Undangan Negeri Terengganu Darul Iman seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.