ENAKMEN 6 TAHUN 2004
ENAKMEN MAHKAMAH SYARIAH 2004

BAHAGIAN II - MAHKAMAH SYARIAH
Penubuhan dan Bidang KuasaSeksyen 13. Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah.

(1) Rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada apa-apa keputusan sesuatu Mahkamah Rendah Syariah-
(2) dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.