ENAKMEN 1 TAHUN 1983
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1983

BAHAGIAN III - PERKAHWINAN DAN PENDAFTARANSeksyen 43. Perintah perceraian tidak boleh didaftarkan melainkan perintah mengenainya telah dibuat.


Tiada apa-apa rekod mengenai lafaz talak atau perintah perceraian atau pembatalan boleh didaftarkan melainkan jika Pendaftar berpuashati bahawa Mahkamah telah membuat perintah mengenainya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.