ENAKMEN 2 TAHUN 2001
ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU)

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU DAN PELANTIKAN PEGAWAI-PEGAWAISeksyen 10. Tamat pelantikan.

Pelantikan seseorang anggota Majlis yang dilantik hendaklah tamat-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.