ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN VII - MAHKAMAHSeksyen 71. Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim

(1) Gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim hendaklah dibayar sebagai satu tanggungan kepada Kumpulan Wang Negeri Yang Disatukan dan hendaklah tidak kurang daripada gaji, elaun dan keistimewaan-keistimewaan lain Hakim-hakim Mahkamah Tinggi Malaya, Sabah dan Sarawak atau Mahkamah Persekutuan Malaysia.

(2) Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang untuk menentukan gaji, elaun dan keistimewaan lain Hakim-hakim Mahkamah yang ditubuhkan di bawah Kanun ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.