ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 18. Hukuman qazaf

(1) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan qazaf hendaklah dihukum dengan hukuman sebat sebanyak lapan puluh kali sebatan dan keterangannya tidak boleh diterima oleh Mahkamah sehingga dia bertaubat atas perbuatannya itu.

(2) Hukuman hudud qazaf tidak boleh dikenakan dalam keadaan berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.