ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN II - QISASSeksyen 34. Menyebabkan kecederaan badan

Mana-mana orang yang menyebabkan kesakitan, mudarat, penyakit, kelemahan atau kecederaan kepada seseorang atau merosakkan atau menghilangkan fungsi sesuatu anggota badan seseorang atau sebahagian daripadanya dengan tidak menyebabkan kematian orang itu, adalah melakukan kesalahan menyebabkan kecederaan anggota badan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.