ENAKMEN 13 TAHUN 2015
ENAKMEN KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 (2015)

BAHAGIAN I - KESALAHAN-KESALAHAN HUDUDSeksyen 15. Hukuman liwat

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana orang yang melakukan kesalahan liwat hendaklah dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang ditetapkan bagi zina.

(2) Seorang suami yang melakukan kesalahan liwat ke atas isterinya hendaklah dihukum dengan ta’zir.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.